Prejsť na obsah
Ateliér Petelen /Vinarčíková /Salcer

 

Prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.

V roku 1990 bol spolu s kolektívom zakladateľom a vedúcim Katedry interiéru, výstavníctva a scénografie, resp. od roku 2008 do 2017 vedúcim Ústavu interiéru a výstavníctva. Je absolventom SVŠT, odbor architektúra a VŠVU odbor interiér. Za tvorivú činnosť získal v roku 1986 Cenu ZSA za rekonštrukciu a interiéry priestorov SNR na bratislavskom hrade, v roku 1990 nomináciu na Cenu Dušana Jurkoviča za interiér priestorov prezidenta ČSFR (V.Havla) na bratislavskom hrade, s kolektívom získali Cenu Interiér roka 2000 a tiež Cenu CE-ZA-AR 2002 za Rekonštrukciu a interiér Zasadacích priestorov Krajského úradu v Banskej Bystrici.

V tvorivej oblasti má za sebou 115 realizovaných diel. Ocenených alebo odmenených bolo 23 (3 v zahraničí). Zúčastnil sa 73 výstav (15 v zahraničí).

email: petelen@fa.stuba.sk

 

Doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.

Architektka a interiérová dizajnérka pôsobiaca na Fakulte architektúry  STU i v tvorivej projekčnej sfére. V priebehu profesionálnej dráhy pôsobila v ateliéri Rastislava Janáka, zameraným na oblasť interiéru, v ateliéri HUMA zameraným na oblasť urbanizmu a architektúry a  Architektur Büro Roland Ertl, v Linzi, Rakúsku.  Neskôr sa podieľala na návrhoch viacerých objektov a interiérov v pozícii samostatného architekta. Je autorkou publikácií Súčasný obytný interiér, Mestský interiér, Interiér administratívnych budov, editorkou a autorkou učebnice Interiérový dizajn. K najvýznamnejším odborným oceneniam v doterajšej kariére sa radí  Čestné uznanie  v súťaži  Stavba roka´95 v autorskom kolektíve. V poslednom období sa popri pedagogickej a vedeckej činnosti venuje najmä interiérovej, výstavníckej tvorbe a dizajnu nábytku.

email: vinarcikova@fa.stuba.sk

 

Ing. arch. Igor Salcer, ArtD.

Architekt a pedagóg pôsobiaci popri vlastnej architektonickej praxi na Ústave interiéru a výstavníctva. Počas štúdia absolvoval študijný pobyt na Univerzite Duisburg-Essen. Bol nominovaný na Cenu prof. Lacka a získal zároveň 3.miesto Ceny Dexia Banky. Architektonickú činnosť začínal v ateliéroch Cuubuus Engineering a Cakov&partners. Je zakladajúcim členom ateliéru coolstock (www.coolstock.sk), ktorý sa zaoberá architektúrou občianskych, bytových stavieb a v nemalej miere návrhom interiérov. Od roku 2015 je členom Slovenskej komory architektov.

Realizácie ateliéru boli publikované vo viacerých odborných periodikách a získali aj nomináciu na cenu časopisu ARCH.

email: igor.salcer@stuba.sk

 

Asistenti:

Ing. Dušan Kočlík, ArtD.

email: dusan.koclik@stuba.sk

Ing. arch. Peter Mazalán, PhD.

email: peter.mazalan@stuba.sk