Prejsť na obsah
Ateliér Schleicher

Exkurzia v Zimnom prístave 7.10.2019

(hostia: Ing. arch. Veronika Chládeková, PhD. - Klub ochrany technických pamiatok)

Exkurzia Zimný prístav

Exkurzia Zimný prístav

Exkurzia Zimný prístav

Exkurzia Zimný prístav

Exkurzia Zimný prístav

Exkurzia Zimný prístav

Exkurzia Zimný prístav

Exkurzia Zimný prístav

Exkurzia Zimný prístav


Kritika 17.10.2019

(hostia: Ing. arch. Miroslav Beňák, PhD. - Čierne diery, o.z., Ing. arch. Matej Grébert- Compass architekti, Ing. arch. Peter Lényi - 2021 architekti)


Exkurzia Zimný prístav 24.10.2019


Konzultácia dopravného riešenia lokality 25.11.2019

(hostia: doc. Ing. Tibor Schlosser, Csc.)


Kritika 28.11.2019

(hostia: Ing. arch. Miroslav Beňák, PhD. - Čierne diery, o.z., Ing. arch. Matej Grébert- Compass architekti, Ing. arch. Peter Lényi - 2021 architekti)