Prejsť na obsah
Ateliér - Vitková / Špaček

Obahjoby - zimný semester 2019/2020 budú vo štvrtok 9.1.2020 v miestnosti 432 od 8:45. Tešíme sa na Vašu účasť!  

Informácie o programe a Vašej príprave/ nájdete na FB

https://bit.ly/2kLhdSf

Prijatí študenti: 
4. roč. bc

1. Matej Krempaský
2. Terézia Kyseľová 


1.roč. Ing
3. Stanislava Kleinová 
4. Kristína Kakvicová
5. Alexandra Chovancová
6. Dušan Takáč
7. Peter Šomody 
8. Jakub Hruška
9. Dávid Podešva
10. Silvia Jedináková 
11. Brigita Domiková 
12. Bianka Zajičková 


2.roč. Ing
13. Lukáš Velický
14. Miroslava Kamenská Fungovanie ateliéru

 • Dôraz na prácu s kontextom a prostredím: 
  • Väzby a vzťahy medzi riešeným územím a ostatnými časťami mesta, úloha riešeného územia v systéme mesta (aglomeračnom území Bratislavy) 
  • Súvislosti územia, viazanie na centrá, vzťah centrum -> štvrť (neighborhood)
  • Vzťah riešeného územia a prostredia
 • Dôraz na tímovú spoluprácu: tímový manažment a tímová spolupráca z pohľadu rôznych pozícií v tíme ako základ reálnej architektonickej praxe - konzultácie s odborníkmi, profesiami, zameranie sa na zvyšovanie ekologického povedomia študentov, aplikácia udržateľných princípov do architektonickej a urbanistickej tvorby
 • Dôraz na profesionálny a osobnostný rozvoj absolventa ateliéru v zmysle:
  • Vyzretý profesionál s názorom na budúcnosť a snahou riešiť aktuálne výzvy / problémy, schopný rozmýšľať koncepčne, tvoriť udržateľné prostredie pre ľudí
  • Konania zodpovedne voči sebe i ostatným - základným determinantom pre zmenu myslenia a tvorbu je užívateľské správanie


Prednáškový cyklus

 • Aktivity a ciele mesta Bratislava v oblasti adaptácie na klimatické zmeny: Ingrid Konrad
 • Klimatické zmeny - opatrenia na adaptáciu, príklady dobrej praxe: Eva Streberová 
 • Príklady dobrej praxe a existujúce realizované adaptačné opatrenia. Solárny urbanizmus: teória + príklady realizácie: Ján Legény, Peter Morgenstein 
 • Participatívna tvorba a metódy zberu dát: Zora Pauliniová
 • Zeleň v mestskom prostredí, tvroba komunít:  Eva Dvončová 


Sústredenie v Banskej Štiavnici Konzultácie
 

 • Skupinové: v pravidelných intervaloch budú priebežne študenti navzájom prezentovať a pripomienkovať svoje práce vo forme rýchlych prezentácii 
 • Individuálne: budú prebiehať raz do týždňa, študenti sú vedení pôsobiť v ateliéri počas celej doby trvania tak, ako je určené v rozvrhuPRIHLASOVANIE: streda 18.9. od 9:00 do 12:00, miestnosť "Skleník",  2.posch. urbanizmus 
KONTAKT:   vitkovaspacek@gmail.com
FACEBOOK:  Ateliér Vitková Špaček   https://bit.ly/2kLhdSf