Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Knižnica FAD v rámci projektu FPU č. 16-613-03703 „Akvizícia Knižnice Fakulty architektúry STU“ a na základe odporúčaní pedagógov fakulty zakúpila 88 titulov plnotextových elektronických kníh z oblasti architektúry, urbanizmu a dizajnu. Fakulta architektúry a dizajnu STU má k nim trvalý prístup v databáze DeGruyter z knižničných a fakultných PC.

Výhody zakúpenia: trvalý prístup pre študentov a zamestnancov fakulty na základe overenia IP adries, neobmedzený počet prístupov k jednému titulu súčasne, využitie na študijné účely.

 

Zoznamy elektronických kníh a prístup k nim:

 

Upozornenie:

Zákaz elektronického zverejnenia plných textov a používania týchto elektronických kníh na komerčné účely. Nesmú byť sprístupnené žiadnou formou tretím stranám (Licenčná zmluva), nutné dodržiavanie autorských práv.

 

         Tento projekt finančne podporil

Fond na podporu umenia