Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

LEGISLATÍVA

 


METODICKÉ POKYNY

Metodické pokyny CVTI SR, ktoré upresňujú pravidlá a povinnosti registrácie v zmysle vyhlášky 456/2012 Z.z.:

 


VEDECKÉ PUBLIKÁCIE

 

Definovanie vedeckej monografie a zborníka pre potreby evidencie publikačnej činnosti

(Metodické usmernenie CVTI SR platné aj pre vykazovacie obdobie 2019)

 

Náklad
  • Minimálny náklad 100 exemplárov sa požaduje len pri vedeckých monografiách, kapitolách vo vedeckých monografiách, štúdiách charakteru vedeckej monografie (kategórie EPC: AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) vydaných na fyzickom nosiči (printový dokument, CD-ROM, DVD-ROM, USB kľúč, FDD, Blu-ray).
  • Pri  publikáciách ostatných kategórií (napr. odborné a umelecké monografie, odborné a vedecké zborníky, katalógy a i.) vydaných na fyzickom nosiči zostáva minimálny náklad 50 exemplárov.
  • Pri online forme vydania publikácie nerozhoduje náklad, ale dostupnosť prostredníctvom internetu (voľne dostupný, nezaheslovaný dokument).

 

Recenzné konanie
  • Recenzné konanie sa požaduje pre publikácie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD, ACA, ACB, ACC, ACD, AEC, AED,AFA,AFB,AFC,AFD,AGI). Vedecké publikácie musia byť pred vydaním posudzované najmenej 2 recenzentmi. Ak recenzenti nie sú uvedení v publikácii, autor dokladuje recenzné konanie.
  • Pri zahraničných publikáciách nie je potrebné dokladovať recenzné konanie v tom prípade, ak boli vydané vydavateľstvom, ktoré je uvedené v Zozname vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry (viď Metodické pokyny).