Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

LEGISLATÍVA

 


METODICKÉ POKYNY

Metodické pokyny CVTI SR, ktoré upresňujú pravidlá a povinnosti registrácie v zmysle vyhlášky 456/2012 Z.z.:

 

Špecifiká evidencie pre jednotlivé druhy umeleckej činnosti (DUC) nájdete v uvedených pravidlách pre ARCHITEKTÚRU, DIZAJN, VÝTVARNÉ UMENIE, KURÁTORSTVO:

Informácie o zmenách v nových metodických pokynoch za rok 2018 nájdete v zložke Dôležité zmeny.