Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Milí kolegovia, milé kolegyne!

Veríme, že ste za posledný rok bádali, skúmali, projektovali, čítali, rozmýšľali, diskutovali, a že pripravujete nové rukopisy so zaujímavými témami v problematike architektúry, urbanizmu aj dizajnu. Všetky tri odbory poskytujú nepreberné množstvo možností na výskum a na sprostredkovanie originálnych myšlienok a záverov. Zaujímavé sú interdisciplinárne témy s presahom nielen do umeleckých a spoločenských, ale aj do technických a prírodných disciplín.

Kniha je dobrodružstvo pri čítaní, ale môže byť aj pri písaní. Iste poznáte ten pocit, keď sa ako čitateľ ponoríte do témy, do skvelého štýlu, ktoré vás pohltia a nepustia nielen pri čítaní, ale myslíte na nich, aj mimovoľne pri iných činnostiach, keď knihu práve nedržíte v ruke. Taká kniha je umeleckým dielom, ktoré sprostredkuje iné vnímanie života, môže mať vplyv na naše vnímanie skutočnosti. Aj vaše knihy môžu byť také. A nielen pre našu fakultnú obec, kolegov, študentov aj pre všetkých, čo ich architektúra, dizajn a urbanizmus zaujímajú.

Ak završujete texty alebo máte už pripravené rukopisy na vydanie a chceli by ste ich vydať prostredníctvom Vydavateľstva Spektrum STU, ste očakávaní/-é a vítaní/-é! Edičná rada Fakulty architektúry bude zasadať na prelome novembra a decembra 2018.

Pripomíname, že materiály, ktoré sú potrebné pre posúdenie Edičnou radou FA STU sú:

  • edičný návrh (tlačivo na stiahnutie je uverejnené na fakultnom webe) ;

  • rukopis (CD, vytlačený elaborát - nemusí ísť o graficky spracované dielo s finálnym layoutom, stačí text a fotky, obrázky, grafy, tabuľky);

  • pri monografii navrhnite do edičného návrhu mená dvoch (troch) recenzentov (k nim sa ER kladne vyjadrí alebo odporučí iných);

  • pri skriptách a vysokoškolskej učebnici treba vyjadrenie garanta/-ov študijného/-ých  programov (tlačivo na stiahnutie je uvedené na fakultnom webe).

  • Tlačivá sú v Dianí na fakulte pod Edičnou činnosťou fakulty na linku: https://www.fa.stuba.sk/sk/dianie-na-fakulte/edicna-cinnost.html?page_id=2614

Tešíme sa na všetky nové témy a nové tituly.

Dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie požadovaných materiálov najneskôr do 26. novembra 2018 na adresu dorotjakova@fa.stuba.sk .


SPROSTREDKOVAŤ MYŠLIENKY NÁS TEŠÍ,

VÍTAME ZÁVAN ČERSTVÝCH ARCHITEKTONICKÝCH KNÍH!