Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Habilitačná prednáška - Ing. Zuzana Tončíková, ArtD.

Dekan Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave oznamuje, že dňa 27.10.2020 o 10:00 hod., v seminárnej miestnosti č.117, Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Námestie slobody 19 sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Zuzany Tončíkovej, ArtD., pracovníčky Katedry dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej fakulty TU vo Zvolene na tému: HYBRIDNOSŤ V DIZAJNE - Aplikovanie hybridného myslenia v inovačných projektoch z akademického prostredia a praxe a následne obhajoba habilitačnej práce: BIO(R)EVOLÚCIA V DIZAJNE. Oponentské posudky a bližšie informácie k habilitačnému konaniu nájdete na stránkach fakulty.

Záznam z habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce si môžete pozrieť na youtube.

 

Habilitačná prednáška - Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.

Dekan Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave oznamuje, že dňa 20.10.2020 o 10:00 hod., v seminárnej miestnosti č.117, Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Námestie slobody 19 sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. arch. Evy Vojtekovej, PhD., pracovníčky Ústavu konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb FAD STU v Bratislave na tému: Pojem „transparentnosť“ v súčasnej architektúre a následne obhajoba habilitačnej práce: Transparentnosť v architektúre Pojem mnohoznačných významov. Oponentské posudky a bližšie informácie k habilitačnému konaniu nájdete na stránkach fakulty.

Záznam z habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce si môžete pozrieť na youtube.

 

Habilitačná prednáška - Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.

Dekan Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave oznamuje, že dňa 13.10.2020 o 10:00 hod., v seminárnej miestnosti č. 117, Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Námestie slobody 19 sa uskutoční habilitačná prednáška Mgr. art. Martina Uhríka, PhD., pracovníka Ústavu ekologickej a experimentálnej architektúry FAD STU v Bratislave na tému: Výpočtová architektúra a následne obhajoba habilitačnej práce: Experimentálny stroj architektúry. Oponentské posudky a bližšie informácie k habilitačnému konaniu nájdete na stránkach fakulty.

Záznam z habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce si môžete pozrieť na youtube.