Prejsť na obsah
Veda a výskum

Kritériá na habilitácie docentov a kritériá na vymenovanie profesorov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave podľa §12, článok 1, písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z.

 

Habilitácie a inaugurácie

- ŠO Architektúra a urbanizmus
- ŠO Umenie

 

Kvalifikačná komisia FAD STU

 

Termíny zasadnutí KK FAD STU a VaUR FAD STU:

Termín zasadnutia Kvalifikačnej komisie FAD STU: 15.3.2021

- odovzdanie podkladov k posúdeniu Kvalifikačnou komisiou: najneskôr do 5.3.2021

Termín zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady FAD STU: 23.3.2021

 

Vymenúvacie konania:


Habilitačné konania: