Prejsť na obsah
Veda a výskum

- ŠO 5.1.1 architektúra a urbanizmus
- ŠO 5.1.2 priestorové plánovanie
- ŠO 2.2.6 dizajn

Vymenúvacie konanie


Habilitačné konanie: