Prejsť na obsah
Veda a výskum

Odbor habilitačného a inauguračného konania

 • Architektúra a urbanizmus
 • Dizajn

 

Kritériá na habilitácie docentov a na vymenovanie profesorov na STU v Bratislave podľa §12, článok 1, písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z.

- platné od 25.02.2021

- platné do 25.02.2021:

 

Kvalifikačná komisia FAD STU

 • termín najbližšieho zasadnutia KK: utorok 16.11.2021 o 10:00
  • odovzdanie podkladov: do 9.11.2021 do 14:00

 

Náležitosti a usmernenia k habilitačnému konaniu na STU

 

Vymenúvacie/inauguračné konania - ukončené:

      

     Habilitačné konania - ukončené: