Prejsť na obsah
Veda a výskum

Odbor habilitačného a inauguračného konania

  • Architektúra a urbanizmus
  • Dizajn

 

Kritériá na získanie titulu docent a profesor na STU v Bratislave

- platné od 25.02.2021 - Smernica rektora č. 1/2021 – SR: 

- platné do 25.02.2021 - Kritériá na habilitácie docentov a kritériá na vymenovanie profesorov STU v Bratislave podľa §12, článok 1, písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z.

 

Náležitosti a usmernenia k habilitačnému konaniu na FAD STU

Náležitosti a usmernenia k habilitačnému konaniu na FAD STU - POKYNY

 

Kvalifikačná komisia FAD STU

 

Habilitačné konania - prebiehajúce:

     

    Vymenúvacie konania - ukončené:

     

    Habilitačné konania - ukončené: