Prejsť na obsah
Veda a výskum

Kritériá na habilitácie docentov a kritériá na vymenovanie profesorov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave podľa §12, článok 1, písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z., platné od 1. 10. 2015

- ŠO 5.1.1 architektúra a urbanizmus
- ŠO 5.1.2 priestorové plánovanie
- ŠO 2.2.6 dizajn

www.fa.stuba.sk/buxus/dhtml/file_browser.php?target=x&mode=2&directory=fakultne%2Fvaur%2FMoravcikova&refresh=913482023623ae80dda06839373c75ed
Vymenúvacie konanie:

           Kritéria STU na získanie titulu docent/profesor

           Kritéria STU na získanie titulu docent/profesor

            Kritéria STU na získanie titulu docent/profesor

           Kritéria STU na získanie titulu docent/profesor


Habilitačné konanie: