Prejsť na obsah
Veda a výskum

Kritériá na habilitácie docentov a kritériá na vymenovanie profesorov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave podľa §12, článok 1, písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z., platné od 1. 10. 2015

- ŠO 5.1.1 architektúra a urbanizmus
- ŠO 5.1.2 priestorové plánovanie
- ŠO 2.2.6 dizajn

Vymenúvacie konanie:

           Kritéria STU na získanie titulu docent/profesor

           Kritéria STU na získanie titulu docent/profesor

            Kritéria STU na získanie titulu docent/profesor

           Kritéria STU na získanie titulu docent/profesor


Habilitačné konanie: