Prejsť na obsah
Fakulta architektúry

Zoznam členov VaUR FA STU pre funkčné obdobie
od 1. 10.  2014 do 30. 9. 2018
(schválený  AS FA STU dňa 30.9.2014):

 

 1. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. – predsedkyňa VaUR FA STU

Interní členovia      

 1. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
 2. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
 3. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
 4. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.
 5. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
 6. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
 7. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
 8. akad. soch. Peter Paliatka
 9. arch. Pavel Paňák, hosť. prof.
 10. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.
 11. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
 12. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
 13. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
 14. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
 15. arch. Ľubomír Závodný, hosť. prof.

Mimofakultní členovia

 1. akad. mal. Ladislav Čarný, VŠVU, Bratislava
 2. Ing. arch. Pelčák, FA VUT, Brno
 3. Ing. arch. Zdeněk Zavřel, FA ČVUT, Praha
 4. Ing. arch. Juraj Koban, FU TUKE Košice
 5. Ing. arch. Roberta Štepánková, PhD. SPU, Nitra     
 6. Ing. Tibor Uhrín, ArtD., FU, Košice                                
 7. arch. Vojtech Hrdina, PhD., AUREX , spol. s.r.o. Bratislava
 8. arch. Imrich Pleidel, SKA Bratislava

Čestní členovia: 

 1. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - dekan SvF STU, Bratislava
 2. arch. Martin Kusý, hosť. prof. FA STU                                               
 3. arch. Štefan Polakovič , FA STU
 4. Ing. Juraj Veselovský, CSc., TU Zvolen