Prejsť na obsah
Ateliér Končeková /Tóthová

VA_logo_kruh

IG_link   FB_link

VEDÚCE VERTIKÁLNEHO ATELIÉRU

Danica Končeková

doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.

danica.koncekova@stuba.sk

Prodekanka pre vzdelávanie, architektka a pedagogička pôsobiaca na Ústave architektúry občianskych budov FAD STU v Bratislave. Publikuje a prednáša o témach týkajúcich sa problematiky stavieb pre vzdelávanie a univerzálneho navrhovania. Výsledky výskumu v uvedených oblastiach aplikuje vo výučbe.

Zuzana Tóthová

doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.

zuzana.tothova@stuba.sk

Architektka a pedagogička pôsobiaca na Ústave architektúry obytných budov FAD STU v Bratislave. Publikuje a prednáša o témach týkajúcich sa problematiky obytných a občianskych budov. Venuje sa taktiež téme univerzálneho navrhovania. Výsledky výskumu v uvedených oblastiach aplikuje vo výučbe aj v praxi.

PEDAGÓG

Jakub Hanták

Ing. arch. Jakub Hanták

jakub.hantak@stuba.sk

Autorizovaný architekt a doktorand pôsobiaci na Ústave architektúry občianskych budov FAD STU v Bratislave s témou Inovatívny prejav drevostavieb v súčasnom architektonickom stvárnení školských stavieb. Činnosť doktoranda prepája s aktívnym architektonickým pôsobením v ateliéri_FILTER.

VA_Team