Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

AKTUÁLNE

- aktuálne číslo časopisu PROJEKT: 01/2022

- Zmeny v EPČ, evidencii ohlasov a EUČ - EVIDENCIA OD 1.2.2022

- STU má prístup k službe Writefull (do 31.12.2022)

- prístup k STN normám pre študentov STU (do 3.6.2022)


študovňa    knižnica    knižnica

Knižnica FAD                             EN

Námestie slobody 19, prízemie vpravo
812 45 Bratislava 1

Tel.: 02/ 57276 220, 0918 / 665 025
E-mail: kniznica.fad@stuba.sk
WEB: www.fad.stuba.sk/kniznica

Sigla knižnice: BA 329
 

Virtuálna knižnica
             STU

 

- Akvizícia literatúry z projektu FPU

 

 

Zaujímavé zdroje a aktuality:

- nový dizajn periodika PROJEKT

- databáza DETAIL inspiration

- Fulltexty - online dostupné texty pedagógov FAD

- krátke návody:

- Journal Finder - pomocník pre publikovanie

- The DESIGN:ED Podcast a AR Bookshelf

Nové prírastky vo fonde Knižnice FAD:

- Máj 2022:

 

- Apríl 2022:

 

 

Aktuálne webináre

- 17.5.2022 o 16:00scite_ Masterclass for Researchers, Students, and Publishers

- 17.5.2022 o 20:00 – How Can Dissertation Citation Networks Accelerate Discovery? (ProQuest)

- 18.5.2022 o 11:00 – The Subtle Art of Searching ProQuest Platform

- 18.5.2022 o 17:00 – Publishing ethics (Taylor Francis Online)

17.6.2022 o 15:00 - Predatory Publishing (UKSG)

- 22.6.2022 o 09:00 – Increasing the impact of your research (Taylor Francis Online)

Akademická knižnica Fakulty architektúry a dizajnu STU sa špecializuje na odbornú časopiseckú a knižnú literatúru v súlade so študijnými programami fakulty (architektúra, urbanizmus, dizajn a príbuzné študijné odbory). Je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom fakulty, ktoré poskytuje knižnično-informačné služby pre pedagogický a výskumný proces fakulty. Knižnica FAD centrálne bibliograficky eviduje a uchováva publikačnú a umeleckú činnosť tvorivých zamestnancov a interných doktorandov fakulty.