Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

Knižnica Fakulty architektúry je do odvolania zatvorená.

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE:

- vrátenie literatúry do knižnice a potvrdenie o vrátení kníh pre končiace ročníky - aktualizácia

- poskytované služby Knižnice FA, prístupy k elektronickým informačným zdrojom a časopisom z domu, aktuálne webináre a online semináre

- evidencia publikačnej činnosti a ohlasov a evidencia umeleckej činnosti

 


študovňa    knižnica    knižnica

Knižnica Fakulty architektúry STU

Námestie slobody 19, prízemie, č. dv. 52
812 45 Bratislava 1

Tel.: 02/ 57276 220
E-mail: kniznica@fa.stuba.sk 

Sigla knižnice: BA 329                      About the Library (EN)

 

Nové publikácie vo fonde Knižnice FA:

- Júl 2020:    

      Nové prírastky - júl 2020     

    Aktuálne webináre:

    8.7.2020 9:00 - Budovy s energetickou triedou A0

    Akademická knižnica Fakulty architektúry STU sa špecializuje na odbornú časopiseckú a knižnú literatúru v súlade so študijnými programami fakulty (architektúra, urbanizmus, dizajn a príbuzné študijné odbory). Je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom fakulty, ktoré poskytuje knižnično-informačné služby pre pedagogický a výskumný proces fakulty. Knižnica FA centrálne bibliograficky eviduje a uchováva publikačnú a umeleckú činnosť tvorivých zamestnancov a interných doktorandov fakulty.